I. THÔNG TIN THÍ SINH
Chú ý: Những mục đánh dấu (*) là bắt buộc
/ /
File scan hình thẻ thí sinh (hình 3x4 chuẩn, nền trắng)
II. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
 
    
Tra cứu hồ sơ
Tra cứu hồ sơ 0855002002 Chat Facebook